• page_head_bg

Vilken försäljningskanal är mer lukrativ för marknaden för tvättställ för badrum?

Den växande infrastrukturindustrin, i både bostadsområden och icke-bostadsapplikationer, ska driva efterfrågan
för handfat i badrum under prognosperioden (2020-2030).

Bläddra i hela rapporten – https://www.factmr.com/report/4862/badrum-handfat-marknad

Väggmonterade diskbänkar, undermonterade diskhoar, topmonterade diskhoar, integrerade diskbänkar och bänkskivor, diskbänkar och konsol
diskbänkar är några av de tillgängliga typerna beroende på användningsbehov.Denna anpassade tillgänglighet har resulterat i att skapa
många möjligheter för marknaden för handfat för badrum med avseende på applikationsspecifik användning.

När fokus på bättre saneringsaktiviteter blir starkt, över hela världen, ser marknadsaktörer potentialen
möjligheter på outforskade marknader.Särskilt folkrika asiatiska länder erbjuder en enorm kundbas för
ledande tillverkare av handfat och andra sanitetsrelaterade produkter.

Enligt en ny Fact.MR-studie är marknaden för handfat beredd att expandera till ett värde CAGR på 7 % och skapa en
absolut $-möjlighet på 8,2 miljarder USD i slutet av 2030.

Nyckelalternativ från marknadsundersökningen för badrumsvask

Undermonterade diskbänkar beräknas stå för 24,4 % av de totala marknadsintäkterna 2020 och förlora 75 BPS i sina
marknadsandel 2030 jämfört med 2020.
Segmentet för integrerade diskbänkar och bänkskivor kommer att påverka marknadsaktörernas tillväxtstrategier och är det
förväntas bidra med intäkter värda 1,1 miljarder USD 2020 och 2,1 miljarder USD till 2030, med en CAGR på 6,5 % under
prognosperiod.

Försäljningen av handfat för badrum har haft en anmärkningsvärd tillväxttakt under den historiska perioden.
Detta segment förväntas spela in en CAGR på 7 % och skapa en absolut möjlighet för USD 6,7 miljarder under prognosen
period.

Den asiatiska Stillahavsmarknaden för handfat förväntas ha en framträdande andel av det globala marknadsvärdet.

Handfatmarknaden för badrum i MEA förväntas motstå en högre tillväxttakt än genomsnittet i termer av värde under
prognosperiod.

Marknadsrapporten för handfat för badrum ger läsarna de nedan nämnda insikterna:
• Nyckeltrender, inklusive ekologiskt bevarande, patenterade lösningar och globalisering.
• Konsumtionsmönster för varje segment av marknaden i varje region.
• Detaljerad studie av faktorerna (positiva och negativa) som påverkar tillväxten på den globala endobronkialventilmarknaden.
• Kritisk analys av FoU-aktiviteter utförda av marknadsaktörer för att utöka deras produktionsfotavtryck till olika
industrier.
• Grundlig undersökning av effekten av marknaden inom olika slutanvändningsindustrier.
Marknadsrapporten för handfat för badrum tar bort följande frågor:
1. Vilken slutanvändning har högst konsumtionsgrad och varför?
2. Vilka regioner riktar sig marknadsaktörerna för att få en konkurrensfördel?
3. Vad är tillväxtprognosen för den globala marknaden i region?
4. Vilken är tillväxttakten på den globala marknaden på årsbasis?
5. Vilket segment kommer att ha den maximala andelen av den globala marknaden i slutet av året?
Och så vidare…..


Posttid: 19 augusti 2022